Σάββατο, 15 Αυγούστου 2009

Εισαγωγή

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να εισάγει τον μαθητή στις τρεις βασικές δομές που χρησιμεύουν για την επίλυση ενός προβλήματος. Αυτές είναι: H ακολουθιακή δομή, η δομή επιλογής και η δομή επανάληψης (κεφάλαιο 2.4 από το βιβλίο του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Τρίτης τάξης ενιαίου λυκείου).
Βασικά στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζετε εμφανίζονται παρακάτω και αφορούν το Πρόβλημα και τον Αλγόριθμο.

Στη καθημερινή ζωή συναντάμε προβλήματα τα οποία μπορούν να λυθούν αν ακολουθήσουμε συγκεκριμένα βήματα. Τι είναι όμως το πρόβλημα;

Δίνεται ο ακόλουθος ορισμός:
Με τον όρο Πρόβλημα εννοείται μια κατάσταση η οποία χρειάζεται αντιμετώπιση, απαιτεί λύση, η οποία δεν είναι ούτε γνωστή, ούτε προφανής.

Κατ΄αυτό τον τρόπο, ο μαθητής πρέπει να φτιάξει τα στάδια επίλυσης του προβλήματος, ώστε να βγει από την "προβληματική" κατάσταση. Με άλλα λόγια, ο μαθητής σκέφτεται και γράφει έναν αλγόριθμο.

Δίνεται ο ακόλουθος ορισμός:
Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά διαδοχικών βημάτων, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου